PODSUMOWANIE ROKU 2019

Jeszcze kótkie podsumowanie tegorocznych przedsięwzięć, w których brali udział studenci z Koła Naukowego Matematyków. Od poczatku:

– Małopolska Noc Naukowców

– Świeczka Matematyków ( prezentacje znanych matematyków)

– Tarnowskie Piątki Matematyczne

– Turniej matematyczny (pomoc w organizacji i pilnowanie uczniów)

– Wigilia Koła

– Dni otwarte PWSZ

– Pomoc przy zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego

– Szkoła Letnia Matematyki Finansowej i

Stosowanej.

Wszystkim dziekujemy jeszcze raz za zaangażowanie i życzymy miłych wakacji ^.^

Pożegnanie absolwentów matematyki 2019 PWSZ w Tarnowie

Dnia 28.06.2019r o godzinie 11:15 odbyło się pożegnanie trzeciego roku studentów matematyki PWSZ w Tarnowie. Nie mogło zabraknąć wykładowców matematyki oraz dyrektora instytutu dr Jerzego Szczepańskiego, który poprowadził całe spotkanie. Ta data pożegnania jest podwójnie wyjątkowa gdyż 6,28 jak słusznie zauważył jeden z profesorów jest przybliżeniem liczby 2*pi, zaś same liczby 6 oraz 28 są liczbami doskonałymi. W trakcie padły podziękowania i wręczone zostały dyplomy uznania dla studentów za działalność w Kole Naukowym Matematyków oraz przedstawiony nowy zarząd tejże organizacji. Nie obeszło się bez wzruszeń i czułych pożegnań. Wszystkim absolwentom gratulujemy ukończenia studiów i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej bądź zawodowej.

Nowy zarząd

W związku ze zbliżającym się końcem roku akademickiego, w dniu 13 czerwca 2019 roku został wybrany nowy zarząd Koła Naukowego Matematyków:
Prezes: Rafał Stypka
Skarbnik: Bartek Szatko
Moderator strony: Dominik Masłoń
Rzecznik prasowy: Paweł Słota

Serdecznie gratulujemy nowemu zarządowi i życzymy sukcesów!

IX SZKOŁA LETNIA MATEMATYKI FINANSOWEJ I STOSOWANEJ

W dniach 27.05 oraz 28.05.2019 roku przeżyliśmy kolejną już, bo dziewiątą odsłonę cyklu Szkoły Letniej Matematyki Finansowe i Stosowanej. Jak zwykle się nie zawiedliśmy! Pierwsza zaprezentowała się Patrycja Śmigiel ze swoją pracą pt. ,,Gry pozycyjne”. Mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawostek z zastosowaniem teorii gier. Następnie Damian Jelito z Uniwersytetu Jagielońskiego zaprezentował nam pracę pt. ,,Wnioskowanie bayesowskie w statystyce i matematyce finansowej”, co również mogło zaskoczyć. Z kolei student Uniwersytetu Wrocławskiego, Dawid Migacz, przedstawił nam swój referat: ,,Superpermutacje”, który pokazany został jakże ciekawie i zrozumiale. Po krótkiej przerwie kolejna prezentacja pt. ,,Wstęp do sieci neuronowych” zaprezentowany przez Patryka Prewendowskiego. Poznaliśmy m.in. rodzaje sieci neuronowych oraz przykłady ich zastosowań. Na zakończenie pierwszego dnia wysłuchaliśmy referatu pt. „Zastosowanie teorii gier w ekonomii”, który zaprezentował Andrzej Styczeń, student naszej uczelni.
W drugim dniu jako pierwsza wystąpiła studentka PWSZ w Tarnowie Sylwia Jerzak z referatem pt. „Paradoks Braessa”. Zaciekawił on zwłaszcza kierowców, gdyż dotyczył m.in. sieci drogowych i modeli ruchu drogowego. Następnie wysłuchaliśmy Katarzyny Jabłońskiej i jej interesującej pracy pt. ,,Meta-analiza sieciowa i jej zastosowanie w ocenie technologii medycznych”. Kolejny referat pt. ,,Logika macierzowa i wektorowa” przedstawił Tomasz Witczak z Uniwersytetu Śląskiego. Usłyszeliśmy parę ciekawostek z analizy wektorowej oraz poznaliśmy parę przykładów macierzowych odpowiedników operatorów logicznych. Po krótkiej przerwie na kawę swoją prezentację pt. ,,O wybranych opcjach walutowych w zarządzaniu ryzykiem walutowym” zaprezentował dr Jerzy Dzieża z Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. Mogliśmy się dowiedzieć coś o rynku walutowym i na czym polega analiza i mierzenie ryzyka walutowego.
Wydarzenie zakończył referat pt. ,, Jak wyznaczyć wartość przedsiębiorstwa?”, przedstawiony przed dr Adama Janika z PWSZ w Tarnowie, który jak to zwykle bywa, zaskoczył nas swoim podejściem do tematu i ciekawym przedstawieniem.
Wszyscy goście przedstawili nam jeszcze oferty studiów drugiego stopnia na swoich uczelniach, co dla studentów kończących w tym roku wzmagania na naszej uczelni było bardzo przydatne.
Dziękujemy za wygłoszone referaty a wszystkim gościom za przybycie. Zapraszamy wszystkich na X Szkołę Letnią , która odbędzie się już za rok. Nie może was zabraknąć!

MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2018 W ZAKŁADZIE MATEMATYKI

28 września 2018r. na terenie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyła się 12. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców. Na ten dzień czekały dzieci z całego regionu. Jest to wydarzenie bardzo lubiane przez uczestników.
Jak co roku członkowie Koła Naukowego Matematyków przy pomocy pracowników Zakładu Matematyki przygotowali stoiska, przy których goście mogli wziąć udział w rozmaitych warsztatach matematycznych. Można było między innymi: budować modele przestrzenne z klocków REKO oraz zestawów konstrukcyjnych Zoometool, rozwiązywać łamigłówki logiczne, spróbować swoich sił w składaniu orgiami oraz zająć się różnymi grami matematycznymi. Członkowie KNM chętnie tłumaczyli zasady gier, pokazywali, w jaki sposób składać wybrane modele origami oraz czynnie uczestniczyli w zabawie z dziećmi.
Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład dra Jerzego Szczepańskiego „Matematyka w literaturze, filmie i reklamie”. Wykładowca odpowiedział na poważne pytanie, które często jako matematycy sobie zadajemy: Jak postrzegana jest matematyka w społeczeństwie? Okazało się, że do treści matematycznych odwołuje się wiele książek, filmów, a nawet seriali i reklam.
Drugi wykład pt. „Klasyczne konstrukcje geometryczne w nowoczesnych zastosowaniach: od twierdzenia Talesa do grafiki komputerowej” wygłosił prof. dr hab. Mirosław Baran. Tym razem można się było dowiedzieć, jak wiedza starożytnych Greków wzbogacona przez poszukiwania naukowców nowożytnych służy dziś do tworzenia grafiki w reklamach, symulacjach i grach komputerowych. Pokazano m.in. jak otrzymać proste, odcinki, okręgi, elipsy, lemniskaty i krzywe Bèziera i jak te figury geometryczne „pracują” we współczesnych zastosowaniach.
Za niecały rok będziemy mogli ponownie się spotkać, by poćwiczyć zręczność palców i logiczne myślenie. Serdecznie zapraszam na 13. edycję tej interesującej przygody.

Nowy zarząd

W związku ze zbliżającym się końcem roku akademickiego, został wybrany nowy zarząd Koła Naukowego Matematyków:
Prezes: Magdalena Ropska
Zastępca: Anna Chrupek
Skarbnik: Andrzej Styczeń
Sekretarz: Monika Kościelniak
Moderator strony: Dominik Masłoń
Rzecznik prasowy: Klaudia Doroż i Karolina Skórka
Serdecznie gratulujemy nowemu zarządowi i życzymy sukcesów!

VIII Szkoła Letnia Matematyki Finansowej i Stosowanej

VIII Szkoła Letnia Matematyki Finansowej i Stosowanej już za nami! Na wydarzeniu, które odbyło się w dniach 28-29 maja 2018r. mieliśmy okazję wysłuchać interesujących referatów. Nie zabrakło wielu ciekawostek oraz dobrej atmosfery.
Pierwszy referat pt. „Rozmyte i wielowartościowe stochastyczne równania różniczkowe” przedstawił dr Marek Malinowski, który zaprezentował także ofertę kształcenia Politechniki Krakowskiej na kierunku matematyka. Następnie Tomasz Witczak z Uniwersytetu Śląskiego wygłosił referat pt. „Logika rozmyta, zbiory rozmyte, ich zastosowanie (w ekonomii i finansach)”. Poznaliśmy podstawowe pojęcia z teorii zbiorów rozmytych oraz operacje na tego typu zbiorach. Wykorzystanie tych narzędzi prowadzi do różnych zastosowań w ekonomii i finansach. Po krótkiej przerwie kolejny referat pt. „Historia złota” przedstawiła Sylwia Jerzak , studentka PWSZ w Tarnowie. Zostały udzielone odpowiedzi na pytania: kto ma najwięcej złota na świecie, ile jest złota na świecie oraz dlaczego ludzie tak bardzo cenią złoto. Ponadto został poruszony temat Brexton Woods oraz wyjaśnione zasady funkcjonowania systemu monetarnego opartego na parytecie złota. Ofertę kształcenia AGH w Krakowie na Wydziale Matematyki Stosowanej przybliżył dr Jerzy Dzieża. Odpowiedział także na pytanie „Czy można przewidzieć kłopoty w firmie” przy okazji ilustrując problemy nurtujące inwestora. Po przerwie obiadowej Dawid Migacz z I LO w Tarnowie przedstawił referat pt. „Czy mój głos się liczy? – matematyka wyborcza. Zarysowane zostało twierdzenie Arrowa, mówiące, że nie ma idealnej ordynacji. Scharakteryzowane zostało kilka wybranych systemów wyborczych ze wskazaniem wad i zalet. Na zakończenie pierwszego dnia wysłuchaliśmy referatu pt. „Historia Kryptografii” zaprezentowanego przez Jarosława Piszczka, studenta naszej uczelni. Widzowie mieli okazję posłuchać jak radzono sobie z problemem szyfrowania jeszcze za czasów Juliusza Cezara oraz dobrze zapoznać się z jednym z najpopularniejszych obecnie sposobów szyfrowania czyli RSA, który jest ściśle powiązany z wciąż stanowiącymi sporą zagadkę liczbami pierwszymi.
W drugim dniu jako pierwszy wystąpił student PWSZ w Tarnowie Krzysztof Habryło z referatem pt. „Hipoteza Collatza”. Jest to nierozstrzygnięty dotychczas problem teorii liczb o wyjątkowo prostym sformułowaniu przedłożony przez niemieckiego matematyka Lothara Collatza. Następnie wysłuchaliśmy Marii Milówki, absolwentki naszej uczelni, obecnie studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przedstawiła „Model Solowa jako przykład modelu neoklasycznego w ekonomii”. „Metody kalkulacji składki w jednorodnych portfelach ryzyk” omówiła i pokazała na przykładach studentka PWSZ w Tarnowie – Anna Włodek. Następnie student Mariusz Sowa przedstawił referat pt. „Współpraca czy konkurencja, czyli o dylemacie więźnia”. Widzowie mogli poznać historię powstania ogólną postać oraz rozwiązanie dylematu więźnia – gry o sumie niezerowej, w której każdy z graczy może zyskać, zdradzając przeciwnika , ale obaj stracą, jeśli obaj będą zdradzać. Kolejnym reprezentantem naszej uczelni był Mateusz Szot, który opowiedział „O kluczach innych niż zwykle, czyli w jaki sposób można bezpiecznie przekazywać informacje”. Przedstawione zostały sposoby bezpiecznej komunikacji i przepływu informacji, które obecnie najczęściej są realizowane przez Internet. Podczas prezentacji poruszone zostało również zagadnienie podpisów cyfrowych , które są powszechną metodą sprawdzania autentyczności dokumentów i wiadomości elektronicznych. Po przerwie referat pt. „Matematyka Egipcjan i piramidy jako główne źródło wiedzy o niej” wygłosił student Patryk Czernecki. „Gospodarka w równowadze, czy w nierównowadze” to kolejny wykład, który przedstawił dr Adam Janik z PWSZ w Tarnowie. Wydarzenie kończył referat Magdaleny Ropskiej i Klaudii Doroż. Studentki II roku Matematyki podczas referatu pt. „Oczekiwana długość życia” przedstawiły różnicę między długością życia kobiet i mężczyzn, teraz i w przeszłości oraz dla mieszkańców w poszczególnych krajach i województwach.
Dziękujemy za wygłoszone referaty a wszystkim gościom za przybycie. Zapraszamy wszystkich na IX Szkołę Letnią , która odbędzie się już za rok. Nie może was zabraknąć!

Piątek matematyczny 2 III 2018

2 marca 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Tarnowskich Piątków Matematycznych”. Wykład „Zobaczyć niewidzialne” przedstawiła Agnieszka Kowalczyk. Podczas wykładu wyruszyliśmy w podróż w celu poznania różnych wymiarów.

Na następny wykład z cyklu „Tarnowskie Piątki Matematyczne” zapraszamy 6 kwietnia 2018 r.

PIĄTEK MATEMATYCZNY 5 I 2018

5 stycznia 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Tarnowskich Piątków Matematycznych”. Wykład „Projektowanie doświadczeń, czyli jak najefektywniej przeprowadzić eksperyment? ” przedstawiła Barbara Ciesielska. Podczas wykładu została omówiona metoda regresji liniowej, która posłużyła do przeanalizowania ciekawego narzędzia w statystyce – projektowania doświadczeń.

Na następny wykład z cyklu „Tarnowskie Piątki Matematyczne” zapraszamy 2 marca 2018 r.

PIĄTEK MATEMATYCZNY 1 XII 2017

1 grudnia 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Tarnowskich Piątków Matematycznych”. Wykład „Jak posadzić drzewa w sadzie” przedstawiła dr hab. Halszka Tutaj-Gasińska. Słuchacze mieli okazję zastanowić się nad pytaniem jak posadzić drzewa, by otrzymać jak najwięcej rzędów po trzy drzewa w każdym.

Na następny wykład z cyklu „Tarnowskie Piątki Matematyczne” zapraszamy 5 stycznia 2018 r.