IX SZKOŁA LETNIA MATEMATYKI FINANSOWEJ I STOSOWANEJ

W dniach 27.05 oraz 28.05.2019 roku przeżyliśmy kolejną już, bo dziewiątą odsłonę cyklu Szkoły Letniej Matematyki Finansowe i Stosowanej. Jak zwykle się nie zawiedliśmy! Pierwsza zaprezentowała się Patrycja Śmigiel ze swoją pracą pt. ,,Gry pozycyjne”. Mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawostek z zastosowaniem teorii gier. Następnie Damian Jelito z Uniwersytetu Jagielońskiego zaprezentował nam pracę pt. ,,Wnioskowanie bayesowskie w statystyce i matematyce finansowej”, co również mogło zaskoczyć. Z kolei student Uniwersytetu Wrocławskiego, Dawid Migacz, przedstawił nam swój referat: ,,Superpermutacje”, który pokazany został jakże ciekawie i zrozumiale. Po krótkiej przerwie kolejna prezentacja pt. ,,Wstęp do sieci neuronowych” zaprezentowany przez Patryka Prewendowskiego. Poznaliśmy m.in. rodzaje sieci neuronowych oraz przykłady ich zastosowań. Na zakończenie pierwszego dnia wysłuchaliśmy referatu pt. „Zastosowanie teorii gier w ekonomii”, który zaprezentował Andrzej Styczeń, student naszej uczelni.
W drugim dniu jako pierwsza wystąpiła studentka PWSZ w Tarnowie Sylwia Jerzak z referatem pt. „Paradoks Braessa”. Zaciekawił on zwłaszcza kierowców, gdyż dotyczył m.in. sieci drogowych i modeli ruchu drogowego. Następnie wysłuchaliśmy Katarzyny Jabłońskiej i jej interesującej pracy pt. ,,Meta-analiza sieciowa i jej zastosowanie w ocenie technologii medycznych”. Kolejny referat pt. ,,Logika macierzowa i wektorowa” przedstawił Tomasz Witczak z Uniwersytetu Śląskiego. Usłyszeliśmy parę ciekawostek z analizy wektorowej oraz poznaliśmy parę przykładów macierzowych odpowiedników operatorów logicznych. Po krótkiej przerwie na kawę swoją prezentację pt. ,,O wybranych opcjach walutowych w zarządzaniu ryzykiem walutowym” zaprezentował dr Jerzy Dzieża z Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. Mogliśmy się dowiedzieć coś o rynku walutowym i na czym polega analiza i mierzenie ryzyka walutowego.
Wydarzenie zakończył referat pt. ,, Jak wyznaczyć wartość przedsiębiorstwa?”, przedstawiony przed dr Adama Janika z PWSZ w Tarnowie, który jak to zwykle bywa, zaskoczył nas swoim podejściem do tematu i ciekawym przedstawieniem.
Wszyscy goście przedstawili nam jeszcze oferty studiów drugiego stopnia na swoich uczelniach, co dla studentów kończących w tym roku wzmagania na naszej uczelni było bardzo przydatne.
Dziękujemy za wygłoszone referaty a wszystkim gościom za przybycie. Zapraszamy wszystkich na X Szkołę Letnią , która odbędzie się już za rok. Nie może was zabraknąć!