VIII Szkoła Letnia Matematyki Finansowej i Stosowanej

VIII Szkoła Letnia Matematyki Finansowej i Stosowanej już za nami! Na wydarzeniu, które odbyło się w dniach 28-29 maja 2018r. mieliśmy okazję wysłuchać interesujących referatów. Nie zabrakło wielu ciekawostek oraz dobrej atmosfery.
Pierwszy referat pt. „Rozmyte i wielowartościowe stochastyczne równania różniczkowe” przedstawił dr Marek Malinowski, który zaprezentował także ofertę kształcenia Politechniki Krakowskiej na kierunku matematyka. Następnie Tomasz Witczak z Uniwersytetu Śląskiego wygłosił referat pt. „Logika rozmyta, zbiory rozmyte, ich zastosowanie (w ekonomii i finansach)”. Poznaliśmy podstawowe pojęcia z teorii zbiorów rozmytych oraz operacje na tego typu zbiorach. Wykorzystanie tych narzędzi prowadzi do różnych zastosowań w ekonomii i finansach. Po krótkiej przerwie kolejny referat pt. „Historia złota” przedstawiła Sylwia Jerzak , studentka PWSZ w Tarnowie. Zostały udzielone odpowiedzi na pytania: kto ma najwięcej złota na świecie, ile jest złota na świecie oraz dlaczego ludzie tak bardzo cenią złoto. Ponadto został poruszony temat Brexton Woods oraz wyjaśnione zasady funkcjonowania systemu monetarnego opartego na parytecie złota. Ofertę kształcenia AGH w Krakowie na Wydziale Matematyki Stosowanej przybliżył dr Jerzy Dzieża. Odpowiedział także na pytanie „Czy można przewidzieć kłopoty w firmie” przy okazji ilustrując problemy nurtujące inwestora. Po przerwie obiadowej Dawid Migacz z I LO w Tarnowie przedstawił referat pt. „Czy mój głos się liczy? – matematyka wyborcza. Zarysowane zostało twierdzenie Arrowa, mówiące, że nie ma idealnej ordynacji. Scharakteryzowane zostało kilka wybranych systemów wyborczych ze wskazaniem wad i zalet. Na zakończenie pierwszego dnia wysłuchaliśmy referatu pt. „Historia Kryptografii” zaprezentowanego przez Jarosława Piszczka, studenta naszej uczelni. Widzowie mieli okazję posłuchać jak radzono sobie z problemem szyfrowania jeszcze za czasów Juliusza Cezara oraz dobrze zapoznać się z jednym z najpopularniejszych obecnie sposobów szyfrowania czyli RSA, który jest ściśle powiązany z wciąż stanowiącymi sporą zagadkę liczbami pierwszymi.
W drugim dniu jako pierwszy wystąpił student PWSZ w Tarnowie Krzysztof Habryło z referatem pt. „Hipoteza Collatza”. Jest to nierozstrzygnięty dotychczas problem teorii liczb o wyjątkowo prostym sformułowaniu przedłożony przez niemieckiego matematyka Lothara Collatza. Następnie wysłuchaliśmy Marii Milówki, absolwentki naszej uczelni, obecnie studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przedstawiła „Model Solowa jako przykład modelu neoklasycznego w ekonomii”. „Metody kalkulacji składki w jednorodnych portfelach ryzyk” omówiła i pokazała na przykładach studentka PWSZ w Tarnowie – Anna Włodek. Następnie student Mariusz Sowa przedstawił referat pt. „Współpraca czy konkurencja, czyli o dylemacie więźnia”. Widzowie mogli poznać historię powstania ogólną postać oraz rozwiązanie dylematu więźnia – gry o sumie niezerowej, w której każdy z graczy może zyskać, zdradzając przeciwnika , ale obaj stracą, jeśli obaj będą zdradzać. Kolejnym reprezentantem naszej uczelni był Mateusz Szot, który opowiedział „O kluczach innych niż zwykle, czyli w jaki sposób można bezpiecznie przekazywać informacje”. Przedstawione zostały sposoby bezpiecznej komunikacji i przepływu informacji, które obecnie najczęściej są realizowane przez Internet. Podczas prezentacji poruszone zostało również zagadnienie podpisów cyfrowych , które są powszechną metodą sprawdzania autentyczności dokumentów i wiadomości elektronicznych. Po przerwie referat pt. „Matematyka Egipcjan i piramidy jako główne źródło wiedzy o niej” wygłosił student Patryk Czernecki. „Gospodarka w równowadze, czy w nierównowadze” to kolejny wykład, który przedstawił dr Adam Janik z PWSZ w Tarnowie. Wydarzenie kończył referat Magdaleny Ropskiej i Klaudii Doroż. Studentki II roku Matematyki podczas referatu pt. „Oczekiwana długość życia” przedstawiły różnicę między długością życia kobiet i mężczyzn, teraz i w przeszłości oraz dla mieszkańców w poszczególnych krajach i województwach.
Dziękujemy za wygłoszone referaty a wszystkim gościom za przybycie. Zapraszamy wszystkich na IX Szkołę Letnią , która odbędzie się już za rok. Nie może was zabraknąć!