PIĄTEK MATEMATYCZNY 3 XI 2017

3 listopada 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbył się kolejny wykład w ramach „Tarnowskich Piątków Matematycznych”. Został on połączony z czwartą edycją „Matematycznej Świeczki”, czyli wydarzeniu na którym wspominamy zmarłych matematyków.
Spotkanie rozpoczął dr Jerzy Szczepański wykładem „ Zastosowania liczb zespolonych w geometrii”.
Słuchacze z różnych szkół zostali zapoznani z teorią liczb zespolonych oraz mogli poznać zastosowania tych liczb w geometrii. Został także przedstawiony najpiękniejszy wzór w matematyce, czyli wzór Eulera, który łączy w sobie pięć fundamentalych stałych matematycznych: 0, 1, e, i, π .
W tym dniu zaangażowali się także studenci, którzy przygotowali referaty dotyczące wybitnych polskich matematyków. W tym roku mogliśmy usłyszeć o następujących postaciach:
• Kazimierz Kuratowski (referowała Maria Milówka, studentka Matematyki UJ w Krakowie)
• Wacław Sierpiński (referowała Magdalena Ropska, studentka II roku Matematyki PWSZ w Tarnowie)
• Stefan Banach (referowała Klaudia Doroż, studentka II roku Matematyki PWSZ w Tarnowie)
• Hugo Steinhaus (referował Andrzej Styczeń, student II roku Matematyki PWSZ w Tarnowie)
Na następny wykład z cyklu „Tarnowskie Piątki Matematyczne” zapraszamy 1 grudnia 2017 r.

Piątek matematyczny 6 X 2017

6 października 2017 roku w sali B028 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Tarnowskich Piątków Matematycznych”. Wykład „Czy można chodzić po wodzie?” przedstawił dr hab. Leszek Gasiński. Słuchacze mogli poznać ciekawe właściwości płynów i doświadczyć ich na własnej skórze oraz usłyszeć odpowiedź odnośnie tematu wykładu. Tradycyjnie nasi goście mieli okazję rozwiązać quiz, a jego zwycięzcy otrzymali drobne nagrody.

Inauguracja roku akademickiego 2017/18 w Instytucie Matematyczno-Przyrodniczym.

3 października 2017 r. odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2017/18 w Instytucie Matematyczno -Przyrodniczym. Podczas uroczystości mogliśmy zobaczyć wystąpienia m.in. prorektor dr Małgorzaty Martowicz, Dyrektora Instytutu dr Jerzego Szczepańskiego oraz poszczególnych Kierowników Zakładów Chemii, Matematyki i Ochrony Środowiska. Tradycyjnie miejsce miała immatrykulacja studentów I roku oraz wręczenie im indeksów.

11 edycja Małopolskiej Nocy Naukowców

29 września 2017 r. na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyła się 11 edycja Małopolskiej Nocy Naukowców. Jest to impreza bardzo lubiana i ceniona przez uczestników, dzięki której z bliska można przyjrzeć się pracy naukowców. Celem tego wydarzenia jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców regionu oraz zachęcenie młodych do kariery naukowej.
Jak co roku członkowie Koła Naukowego Matematyków przy pomocy pracowników Zakładu Matematyki przygotowali stoiska, gdzie odwiedzający nas goście mogli wziąć udział w rozmaitych warsztatach matematycznych, podczas których można było:
• rozwiązywać łamigłówki logiczne,
• budować modele przestrzenne z klocków REKO oraz zestawów konstrukcyjnych Zoometool,
• zapoznać się z różnymi typami symetrii,
• spróbować swoich sił w składaniu origami,
• rzucić wyzwanie zadaniom, które wymagają nieszablonowego myślenia,
• zająć się różnymi grami i zabawami matematycznymi.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wykłady, na których mogliśmy usłyszeć, jak skutecznie przenieść matematykę do kasyna , a także poznać matematyków, którzy dostali nagrodę Nobla (choć matematyka jest tą dziedziną, w której „Nobli” się nie przyznaje).
Niestety, na kolejną odsłonę Małopolskiej Nocy Naukowców będziemy musieli czekać cały rok. Wtedy będziemy mieli znowu okazję zobaczyć kolejne warsztaty, wykłady, konkursy, pokazy, zajęcia w laboratoriach, prezentacje oraz różne gry i zabawy. Z niecierpliwością czekamy już na 12. edycję tej inspirującej przygody.

Pożegnanie absolwentów matematyki 2017 PWSZ w Tarnowie

W piątek 30 czerwca 2017 r. o godzinie 14.00, w obecności prorektor dr Małgorzaty Martowicz, prorektor dr Małgorzaty Kołpy oraz pracowników Zakładu Matematyki, pożegnaliśmy osiemnasty rocznik absolwentów matematyki. Podczas uroczystości zostały także wręczone podziękowania osobom zaangażowanym w działalność koła oraz prezentacja nowego zarządu.

Nowy zarząd

Wraz ze zbliżającym się końcem sesji żegnamy stary zarząd Koła Naukowego Matematyków PWSZ w Tarnowie.
Z przyjemnością pragniemy przedstawić nowy zarząd w składzie :
Prezes : Magdalena Ropska
Zastępca : Anna Marmol
Skarbnik : Krzysztof Habryło
Sekretarz : Angelika Szarad
Moderator strony : Michał Łapa
Rzecznik prasowy : Klaudia Doroż oraz Mariusz Sowa
Serdecznie gratulujemy nowemu zarządowi i życzymy sukcesów w przyszłym roku akademickim.

VII Szkoła Letnia Matematyki Finansowej i Stosowanej

VII Szkoła Letnia Matematyki Finansowej i Stosowanej za nami! Mieliśmy okazję wysłuchać wiele ciekawych referatów wygłaszanych przez profesorów i studentów naszej uczelni oraz gości z poza murów naszej szkoły. Rozpoczął Tomasz Witczak z Uniwersytetu Śląskiego referatem pt. „Logika formalna w ekonomii, ubezpieczeniach i finansach.” Następnie Renata Parandyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wygłosiła referat pt. „Wybrane zastosowania transformaty Fouriera.” Poznaliśmy między innymi zastosowanie w muzyce. Referat pt. „Systemy ubezpieczeń społecznych w Polsce – istota i zasady funkcjonowania” wygłosiła Ewa Świątek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddziału w Tarnowie. Mieliśmy okazję zapoznać się z historią ubezpieczeń na świecie i w Polsce oraz poznać w przystępny sposób system ubezpieczeń społecznych obowiązujący w naszym kraju. Barbara Ciesielska z Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie wygłosiła referat pt. „Tam gdzie matematyka, sztuka i magia łączą swoje siły, czyli zaskakujące fakty o orgiami.” Dowiedzieliśmy się między innymi o zastosowaniu stuki orgiami przy lotach w kosmos. Następnie wykład miał nasz najmłodszy recenzent Dawid Migacz z I LO w Tarnowie, referat pt. „Zastosowanie lematu Spernera do problemu uczciwego podziału.” Referat pt. „Mechaniczny szachista” wygłosiła Judyta Brojacz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapoznaliśmy się procesem tworzenia maszyny, która miałaby wygrać z arcymistrzem w szafach. Student naszej uczelni Patryk Czernecki wygłosił referat pt. „O kredytach słów kilka oraz o oszczędzaniu – ich największym wrogu”, czyli jak mądrze i kreatywnie oszczędzać oraz na jakie pułapki zwracać uwagę przy kredytach. Profesor naszej uczelni Marek Karaś wygłosił referat pt. „Instrumenty pochodne – wielkie oczekiwania, gigantyczne ryzyko.” Mogliśmy dowiedzieć się w jaki sposób zarabiać duże pieniądze na giełdzie, ale także jak dużym ryzykiem jest to obarczone. Na zakończenie pierwszego dnia wysłuchaliśmy Kingi Jasielec, absolwentki naszej uczelni, a obecnie studentki Politechniki Rzeszowskiej, referat pt. „Dwuosobowe gry o sumie niezerowej.” Poznaliśmy między innymi ciekawe zagadnienie zwane dylematem więźnia. W drugim dniu również mieliśmy okazję do wysłuchania ciekawych referatów. Pierwszy z nich przedstawiła studentka PWSZ w Tarnowie-Anna Cybulska. Było to wystąpienie pod tytułem: „Zastosowanie równań różniczkowych i fraktali w prognozowaniu pogody”, z kolei następnym tematem był „Neoklasyczny model wzrostu gospodarczego Solowa” wygłoszonym przez Aleksandrę Cerazy. Po krótkiej przerwie kawowej wysłuchaliśmy referatu pt. „Metody matematyczne w analizie wrażliwości układów elektronicznych”, gdzie Angelika Ciurej pozwoliła nam poznać m.in. możliwości połączenia rezystorów, wartości potencjału na zmiany czy to, jak wpływa ich wzajemna zmiana. Kolejnym referatem był „ Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej w badaniach społecznościowych” Darliny Wietechy . Warto również wspomnieć o przedstawionej ofercie kształcenia AGH w Krakowie na Wydziale Matematyki Stosowanej , perspektywach pracy po ukończeniu tamtejszych kierunków czy działalności Koła Naukowego Modelowania Finansowego. W jaki sposób firma finansuje majątek firmy? Na to pytanie zdecydowanie odpowiedział Jerzy Dzieża podczas swojego referatu. Omówiony został wzór na wypłatę akcjonariuszy, bilans firmy w wartościach rynkowych oraz dowiedzieliśmy się kiedy pojawiła się opcja i jaka jest jej cena. „Metoda porządkowania liniowego w wielowymiarowej analizie porównawczej” to kolejny wykład, który przedstawiła studentka Paulina Kuta. Słuchacze mogli posłuchać o tym, jakie wyróżniamy metody porządkowania liniowego, o charakterze zmiennej i zmianie jej charakteru. Na koniec obliczyliśmy sumę wartości zmiennej z wagami. W kolejnej części spotkania Justyna Gacek podczas referatu „Statystyka w wolontariacie” omówiła kolejność postępowania przy weryfikacji hipotez, Test Spearmana czy zastosowanie teorii serii. „Czy zdradzać czy współpracować?” na to pytanie odpowiedział student PWSZ w Tarnowie-Mariusz Sowa. Dowiedzieliśmy się czym jest teoria gier, skąd się wywodzi, została przedstawiona ogólna macierz gry oraz iterowany dylemat więźnia. Spotkanie kończył wykład: „Problem Collatza” przedstawiony przez studenta Krzysztofa Habryło. Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom oraz zapraszamy wszystkich na kolejną Szkołę Letnią , która odbędzie się już za rok. Do zobaczenia!

XII Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych w Krakowie

W dniach 21-23 kwietnia 2017r. Członkowie Koła Naukowego Matematyków wzięli udział w XII Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych w Krakowie. Organizatorem tego wydarzenia było Koło Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego.

Sympozjum gromadzi ludzi z różnych regionów Polski, w tym roku poznaliśmy studentów z UP Kraków, Politechniki Łódzkiej, UPH Siedlce, UJ Kraków, Politechniki Krakowskiej, AGH Kraków, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Białostockiego oraz Politechniki Śląskiej oraz profesorów z innych uczelni, z którymi mogliśmy wymienić nasze doświadczenia.

Tegoroczne sympozjum rozpoczęło się od przywitania gości przez Prezesa KM UP Dorotę Ruchała. Następnie głos zabrał Dyrektor IM UP dr hab. prof. UP Jacek Chmieliński.
W trakcie sympozjum mieliśmy możliwość wysłuchania wielu ciekawych referatów m.in. na temat szeregu Grandiego, równań diofantycznych, fraktali afinicznych, krzywych ciągłych, RSA, problemu Collatza, zbiorach rozmytych, matematycznych metod chemii oraz geometrii nieeuklidesowej.

Organizatorzy Sympozjum przygotowali także wiele gier matematycznych i logicznych co wywarło bardzo duże zainteresowanie. W drugim dniu uczestniczyliśmy w uroczystym bankiecie.

Udział w Sympozjum dostarczył wielu pozytywnych emocji oraz poszerzył nasz zakres wiadomości nie tylko w dziedzinie matematyki ale także chemii, muzyki oraz ekonomii.

Dzień Otwarty PWSZ w Tarnowie

10 Marca 2017r. odbył się Dzień Otwarty PWSZ w Tarnowie. Główną atrakcją była gra terenowa dla uczniów szkół średnich w której można było startować jako zespół klasowy lub drużyna trzyosobowa. Zadania były na różnych poziomach i z różnych dziedzin. Zadaniami jakimi powitał uczestników Zakład Matematyki to między innymi: udział w wykładzie pt. „Kolaż w szkole” prowadzony przez Prof. Edwarda Tutaja, rozwiązywanie monogramów, sudoku, układanie pętli tantrixa, rozwiązywanie szyfrów, łamigłówki przestrzenne czy origami. Poniżej krótka fotorelacja: