SZKOŁA LETNIA 2023 – HARMONOGRAM

XII edycja Szkoły Letniej Matematyki Finansowej i Stosowanej tuż, tuż!
Zapraszamy w poniedziałek 29 maja i we wtorek 30 maja do sali C 06 w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie od godziny 10:00.

Będzie to okazja, aby:
spotkać się ze sobą i z zaproszonymi gośćmi,
posłuchać o tym, jak matematyka „działa” w finansach i w innych dziedzinach życia,
pokibicować naszym referentom (zwłaszcza we wtorek),
zapoznać się z ofertą studiów II stopnia, przygotowaną przez zaprzyjaźnione uczelnie z Krakowa i Rzeszowa.
Zobaczcie program i koniecznie przyjdźcie!


SZKOŁA LETNIA 2023

Studenckie Koło Naukowe Matematyków oraz pracownicy Katedry Matematyki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie zapraszają do wzięcia udziału w XII Szkole Letniej Matematyki Finansowej i Stosowanej w dniach 29 – 30 maja 2023 r.
Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników do wygłoszenia referatu na dowolny temat z zakresu matematyki finansowej, aktuarialnej, statystyki lub dowolnych zastosowań matematyki.
Spotkanie może być również, podobnie jak w latach ubiegłych, okazją do prezentacji studiów matematycznych II stopnia.
W tym roku SLMFiS odbędzie się w formie hybrydowej:

wszystkich chętnych zapraszamy do spotkania w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (preferowana forma udziału), pozostawiając możliwość udziału on-line na platformie MS Teams.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

slmfis.anstar@gmail.com
Tematy referatów wraz z krótkimi streszczeniami oraz zgłoszenia prezentacji studiów matematycznych II stopnia prosimy przesyłać do 22 maja 2023r.

Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły Letniej Matematyki Finansowej i Stosowanej zostaną zamieszczone na facebooku:
https://www.facebook.com/slmfs.pwsz.tarnow/

W załączniku przesyłam plakat z prośbą o rozpowszechnienie informacji o XI Szkole Letniej Matematyki Finansowej i Stosowanej w ANS w Tarnowie.
W imieniu organizatorów,
dr Beata Milówka,

opiekun Koła Naukowego Matematyków
Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie