VIII Szkoła Letnia Matematyki Finansowej i Stosowanej

VIII Szkoła Letnia Matematyki Finansowej i Stosowanej już za nami! Na wydarzeniu, które odbyło się w dniach 28-29 maja 2018r. mieliśmy okazję wysłuchać interesujących referatów. Nie zabrakło wielu ciekawostek oraz dobrej atmosfery.
Pierwszy referat pt. „Rozmyte i wielowartościowe stochastyczne równania różniczkowe” przedstawił dr Marek Malinowski, który zaprezentował także ofertę kształcenia Politechniki Krakowskiej na kierunku matematyka. Następnie Tomasz Witczak z Uniwersytetu Śląskiego wygłosił referat pt. „Logika rozmyta, zbiory rozmyte, ich zastosowanie (w ekonomii i finansach)”. Poznaliśmy podstawowe pojęcia z teorii zbiorów rozmytych oraz operacje na tego typu zbiorach. Wykorzystanie tych narzędzi prowadzi do różnych zastosowań w ekonomii i finansach. Po krótkiej przerwie kolejny referat pt. „Historia złota” przedstawiła Sylwia Jerzak , studentka PWSZ w Tarnowie. Zostały udzielone odpowiedzi na pytania: kto ma najwięcej złota na świecie, ile jest złota na świecie oraz dlaczego ludzie tak bardzo cenią złoto. Ponadto został poruszony temat Brexton Woods oraz wyjaśnione zasady funkcjonowania systemu monetarnego opartego na parytecie złota. Ofertę kształcenia AGH w Krakowie na Wydziale Matematyki Stosowanej przybliżył dr Jerzy Dzieża. Odpowiedział także na pytanie „Czy można przewidzieć kłopoty w firmie” przy okazji ilustrując problemy nurtujące inwestora. Po przerwie obiadowej Dawid Migacz z I LO w Tarnowie przedstawił referat pt. „Czy mój głos się liczy? – matematyka wyborcza. Zarysowane zostało twierdzenie Arrowa, mówiące, że nie ma idealnej ordynacji. Scharakteryzowane zostało kilka wybranych systemów wyborczych ze wskazaniem wad i zalet. Na zakończenie pierwszego dnia wysłuchaliśmy referatu pt. „Historia Kryptografii” zaprezentowanego przez Jarosława Piszczka, studenta naszej uczelni. Widzowie mieli okazję posłuchać jak radzono sobie z problemem szyfrowania jeszcze za czasów Juliusza Cezara oraz dobrze zapoznać się z jednym z najpopularniejszych obecnie sposobów szyfrowania czyli RSA, który jest ściśle powiązany z wciąż stanowiącymi sporą zagadkę liczbami pierwszymi.
W drugim dniu jako pierwszy wystąpił student PWSZ w Tarnowie Krzysztof Habryło z referatem pt. „Hipoteza Collatza”. Jest to nierozstrzygnięty dotychczas problem teorii liczb o wyjątkowo prostym sformułowaniu przedłożony przez niemieckiego matematyka Lothara Collatza. Następnie wysłuchaliśmy Marii Milówki, absolwentki naszej uczelni, obecnie studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przedstawiła „Model Solowa jako przykład modelu neoklasycznego w ekonomii”. „Metody kalkulacji składki w jednorodnych portfelach ryzyk” omówiła i pokazała na przykładach studentka PWSZ w Tarnowie – Anna Włodek. Następnie student Mariusz Sowa przedstawił referat pt. „Współpraca czy konkurencja, czyli o dylemacie więźnia”. Widzowie mogli poznać historię powstania ogólną postać oraz rozwiązanie dylematu więźnia – gry o sumie niezerowej, w której każdy z graczy może zyskać, zdradzając przeciwnika , ale obaj stracą, jeśli obaj będą zdradzać. Kolejnym reprezentantem naszej uczelni był Mateusz Szot, który opowiedział „O kluczach innych niż zwykle, czyli w jaki sposób można bezpiecznie przekazywać informacje”. Przedstawione zostały sposoby bezpiecznej komunikacji i przepływu informacji, które obecnie najczęściej są realizowane przez Internet. Podczas prezentacji poruszone zostało również zagadnienie podpisów cyfrowych , które są powszechną metodą sprawdzania autentyczności dokumentów i wiadomości elektronicznych. Po przerwie referat pt. „Matematyka Egipcjan i piramidy jako główne źródło wiedzy o niej” wygłosił student Patryk Czernecki. „Gospodarka w równowadze, czy w nierównowadze” to kolejny wykład, który przedstawił dr Adam Janik z PWSZ w Tarnowie. Wydarzenie kończył referat Magdaleny Ropskiej i Klaudii Doroż. Studentki II roku Matematyki podczas referatu pt. „Oczekiwana długość życia” przedstawiły różnicę między długością życia kobiet i mężczyzn, teraz i w przeszłości oraz dla mieszkańców w poszczególnych krajach i województwach.
Dziękujemy za wygłoszone referaty a wszystkim gościom za przybycie. Zapraszamy wszystkich na IX Szkołę Letnią , która odbędzie się już za rok. Nie może was zabraknąć!

Piątek matematyczny 2 III 2018

2 marca 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Tarnowskich Piątków Matematycznych”. Wykład „Zobaczyć niewidzialne” przedstawiła Agnieszka Kowalczyk. Podczas wykładu wyruszyliśmy w podróż w celu poznania różnych wymiarów.

Na następny wykład z cyklu „Tarnowskie Piątki Matematyczne” zapraszamy 6 kwietnia 2018 r.

PIĄTEK MATEMATYCZNY 5 I 2018

5 stycznia 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Tarnowskich Piątków Matematycznych”. Wykład „Projektowanie doświadczeń, czyli jak najefektywniej przeprowadzić eksperyment? ” przedstawiła Barbara Ciesielska. Podczas wykładu została omówiona metoda regresji liniowej, która posłużyła do przeanalizowania ciekawego narzędzia w statystyce – projektowania doświadczeń.

Na następny wykład z cyklu „Tarnowskie Piątki Matematyczne” zapraszamy 2 marca 2018 r.

PIĄTEK MATEMATYCZNY 1 XII 2017

1 grudnia 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Tarnowskich Piątków Matematycznych”. Wykład „Jak posadzić drzewa w sadzie” przedstawiła dr hab. Halszka Tutaj-Gasińska. Słuchacze mieli okazję zastanowić się nad pytaniem jak posadzić drzewa, by otrzymać jak najwięcej rzędów po trzy drzewa w każdym.

Na następny wykład z cyklu „Tarnowskie Piątki Matematyczne” zapraszamy 5 stycznia 2018 r.

PIĄTEK MATEMATYCZNY 3 XI 2017

3 listopada 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbył się kolejny wykład w ramach „Tarnowskich Piątków Matematycznych”. Został on połączony z czwartą edycją „Matematycznej Świeczki”, czyli wydarzeniu na którym wspominamy zmarłych matematyków.
Spotkanie rozpoczął dr Jerzy Szczepański wykładem „ Zastosowania liczb zespolonych w geometrii”.
Słuchacze z różnych szkół zostali zapoznani z teorią liczb zespolonych oraz mogli poznać zastosowania tych liczb w geometrii. Został także przedstawiony najpiękniejszy wzór w matematyce, czyli wzór Eulera, który łączy w sobie pięć fundamentalych stałych matematycznych: 0, 1, e, i, π .
W tym dniu zaangażowali się także studenci, którzy przygotowali referaty dotyczące wybitnych polskich matematyków. W tym roku mogliśmy usłyszeć o następujących postaciach:
• Kazimierz Kuratowski (referowała Maria Milówka, studentka Matematyki UJ w Krakowie)
• Wacław Sierpiński (referowała Magdalena Ropska, studentka II roku Matematyki PWSZ w Tarnowie)
• Stefan Banach (referowała Klaudia Doroż, studentka II roku Matematyki PWSZ w Tarnowie)
• Hugo Steinhaus (referował Andrzej Styczeń, student II roku Matematyki PWSZ w Tarnowie)
Na następny wykład z cyklu „Tarnowskie Piątki Matematyczne” zapraszamy 1 grudnia 2017 r.

Piątek matematyczny 6 X 2017

6 października 2017 roku w sali B028 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Tarnowskich Piątków Matematycznych”. Wykład „Czy można chodzić po wodzie?” przedstawił dr hab. Leszek Gasiński. Słuchacze mogli poznać ciekawe właściwości płynów i doświadczyć ich na własnej skórze oraz usłyszeć odpowiedź odnośnie tematu wykładu. Tradycyjnie nasi goście mieli okazję rozwiązać quiz, a jego zwycięzcy otrzymali drobne nagrody.

Inauguracja roku akademickiego 2017/18 w Instytucie Matematyczno-Przyrodniczym.

3 października 2017 r. odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2017/18 w Instytucie Matematyczno -Przyrodniczym. Podczas uroczystości mogliśmy zobaczyć wystąpienia m.in. prorektor dr Małgorzaty Martowicz, Dyrektora Instytutu dr Jerzego Szczepańskiego oraz poszczególnych Kierowników Zakładów Chemii, Matematyki i Ochrony Środowiska. Tradycyjnie miejsce miała immatrykulacja studentów I roku oraz wręczenie im indeksów.

11 edycja Małopolskiej Nocy Naukowców

29 września 2017 r. na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyła się 11 edycja Małopolskiej Nocy Naukowców. Jest to impreza bardzo lubiana i ceniona przez uczestników, dzięki której z bliska można przyjrzeć się pracy naukowców. Celem tego wydarzenia jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców regionu oraz zachęcenie młodych do kariery naukowej.
Jak co roku członkowie Koła Naukowego Matematyków przy pomocy pracowników Zakładu Matematyki przygotowali stoiska, gdzie odwiedzający nas goście mogli wziąć udział w rozmaitych warsztatach matematycznych, podczas których można było:
• rozwiązywać łamigłówki logiczne,
• budować modele przestrzenne z klocków REKO oraz zestawów konstrukcyjnych Zoometool,
• zapoznać się z różnymi typami symetrii,
• spróbować swoich sił w składaniu origami,
• rzucić wyzwanie zadaniom, które wymagają nieszablonowego myślenia,
• zająć się różnymi grami i zabawami matematycznymi.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wykłady, na których mogliśmy usłyszeć, jak skutecznie przenieść matematykę do kasyna , a także poznać matematyków, którzy dostali nagrodę Nobla (choć matematyka jest tą dziedziną, w której „Nobli” się nie przyznaje).
Niestety, na kolejną odsłonę Małopolskiej Nocy Naukowców będziemy musieli czekać cały rok. Wtedy będziemy mieli znowu okazję zobaczyć kolejne warsztaty, wykłady, konkursy, pokazy, zajęcia w laboratoriach, prezentacje oraz różne gry i zabawy. Z niecierpliwością czekamy już na 12. edycję tej inspirującej przygody.

Pożegnanie absolwentów matematyki 2017 PWSZ w Tarnowie

W piątek 30 czerwca 2017 r. o godzinie 14.00, w obecności prorektor dr Małgorzaty Martowicz, prorektor dr Małgorzaty Kołpy oraz pracowników Zakładu Matematyki, pożegnaliśmy osiemnasty rocznik absolwentów matematyki. Podczas uroczystości zostały także wręczone podziękowania osobom zaangażowanym w działalność koła oraz prezentacja nowego zarządu.

Nowy zarząd

Wraz ze zbliżającym się końcem sesji żegnamy stary zarząd Koła Naukowego Matematyków PWSZ w Tarnowie.
Z przyjemnością pragniemy przedstawić nowy zarząd w składzie :
Prezes : Magdalena Ropska
Zastępca : Anna Marmol
Skarbnik : Krzysztof Habryło
Sekretarz : Angelika Szarad
Moderator strony : Michał Łapa
Rzecznik prasowy : Klaudia Doroż oraz Mariusz Sowa
Serdecznie gratulujemy nowemu zarządowi i życzymy sukcesów w przyszłym roku akademickim.

Skip to content