Krótkie podsumowanie

„ODKRYJ PIĘKNO MATEMATYKI”

            W dniach 20-22 marca br. odbyły się wykłady w ramach jubileuszowego X Ogólnopolskiego Sympozjum Kół Naukowych w Krakowie. Organizatorem było Koło Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego.

            Sympozjum nie ma charakter naukowy, ale także zrzesza ludzi z różnych regionów Polski, mających podobne zainteresowania. Miałyśmy przyjemność poznać studentów z PWSZ Nowy Sącz, Politechniki Białosotckiej, UMK Toruń, AGH Kraków, UP Kraków, UJ Kraków, a także profesorów z innych uczelni, z którymi mogliśmy wymienić nasze doświadczenia.

            Tegoroczne sympozjum rozpoczęło się od przywitania gości przez Dyrektora IM UP dr hab. prof. UP Jacka Chmielińskiego. Następnie pani dr Danuta Ciesielska w krótkim referacie podsumowała historię „10 sympozjów”, która jako jedyna była uczestnikiem wszystkich.

W ciągu 3 dni mieliśmy możliwość wysłuchania ciekawych referatów, które wygłosili:

 • dr hab. Kamil Rusek (UP Kraków)- „Lemat Dedekinda- Mertensa”
 • dr Zbigniew Powązka (UP Kraków)- „O zbiorach i funkcjach wypukłych oraz ich postrzegani”
 • dr Andrzej Lenarcik (Politechnika Świętokrzyska)- „O wzajemnym oddziaływaniu algebry i geometrii na przykładzie osobliwości krzywych algebraicznych plaskich”
 • mgr Renata Malejki (UP Kraków)- „Równanie Volterry”

Studenci też bardzo chętnie podzielili się swoją wiedzą na różne tematy, dotyczące:

 • „Aksjomat wybory w algebrze”- Kamil Kozłowski
 • „O pierścieniach i modułach rozdzielnych”- Adam Soroczyński
 • „Matematyka kostki Rubika”- Kamil Jadeszko
 • „Twierdzenie Perrona- Frobeniusa i jego zastosowanie w algorytmie PageRange”- Barbara Ciesielska, Agnieszka Kowalczyk
 • „Dynamika topologiczna widocznych punktów kratowych”- Aurelia Bartnicka
 • „Małe twierdzenie Fermata i jego uogólnienia”- Anna Leśniak
 • „Przecinanie prostych- czy to proste?”- Karol Olszowski, Aleksandra Podsiedlik, Mariusz Swornóg
 • „Ile jest prostych zwyczajnych”- Anna Kowalczyk
 • „Prawo zachowania. Nieciągłe rozwiązania równania fali kinematycznej- fale uderzeniowe”- Hieronim Kubica
 • „Grafowe twierdzenia o minorach i jego konsekwencje”- Barbara Kasprzyk
 • „Procesy Poissona”- zaprezentowane przez naszą koleżankę Joannę Kos

Organizatorzy Sympozjum postarali się urozmaicić czas studentom. Przygotowali wiele gier i zabaw matematycznych oraz logicznych. Wywarły one zarówno duże zainteresowanie jak i wiele emocji. Studenci mieli szansę uczestniczyć w uroczystym bankiecie w restauracji „Pod Smoczą Jamą”, zorganizowany z okazji jubileuszowego sympozjum.

     Dzień Otwarty PWSZ

 

13 marca 2015r. odbył się Dzień Otwarty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Na terenie Uczelni czynne były punkty informacyjne, na których tegoroczni maturzyści i wszystkie osoby zainteresowane mogły uzyskać informacje na temat kierunków i specjalności kształcenia. Pracownicy Zakładu Matematyki PWSZ wraz z studentami należącymi do Koła Naukowego Matematyków przygotowali szereg atrakcji np.: nauka origami, wiele gier matematycznych jakich jak tangram, kostka Rubika i Super Farmer. Dodatkowo podczas Dni Otwartych odbył się wykład pt: „Twierdzenie Ponceletadr hab. Halszki Tutaj – Gasińskiej . Podczas wykładu młodzież mogła poznać odpowiedź na pytanie: Czy skacząc po okręgu (jak na rysunku), wrócimy kiedykolwiek do punktu wyjścia? Odpowiedź nasuwa się prędko – powrót nastąpi tylko wówczas, gdy stosunek długości okręgu do liczby a jest liczbą wymierną. Po wykładzie dr hab. Edward Tutaj przedstawił rozwiązania zadań z turnieju matematycznego oraz wręczył dyplomy uczestnikom.

MATEMATYCZNE RPG

Matematyczne RPG to temat kolejnego wykładu w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych, który odbył się 6 marca. Dr Paweł Ozorka przybliżył uczniom z liceum z Dębicy zastosowania matematyki w tworzeniu gier komputerowych.

Na początku uczniowie usłyszeli historię pierwszych komputerów, a także historię jednej z najstarszych gier wideo. Chodzi o grę autorstwa Williama Higinbothama Tennis for Two. Jest to symulacja tenisa stołowego, w której rolę wyświetlacza odgrywał oscyloskop. Gra przeznaczona była dla dwóch graczy. Obsługiwali ją oni przy pomocy skrzynek z gałkami i przyciskami, których naciśnięcie wpływało na tor lotu piłki. Sam stół był widoczny z boku, zaś piłka za sprawą działań graczy przesuwała się w lewo i prawo. Tennis for Two nie podliczał punktów zdobywanych przez graczy, ale uwzględniał czynniki takie, jak prędkość wiatru i grawitacja. W dalszej części wykładu uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób są tworzone gry oraz sami ćwiczyli pisanie algorytmów. W grze komputerowej w danym momencie opis świata jest listą trójkątów i ich kolorów. Nowsze gry używają bardziej skomplikowanego opisu świata np. krzywych NURBS jednak w ostatecznej fazie są one redukowane do trójkątów.